تدوین سند کاربرد صنعت مایکروالکترونیک در مبدل‌های الکترونیک‌قدرت کشور


اعضای گروه با هماهنگی و تلاش مشترک، در حال پیشبرد نقشه‌ای جامع با هدف رفع نواقص فعلی، تعریف استراتژی‌های صنعتی و پیشنهاد یک برنامه سیاستی دقیق جهت توسعه و بهبود این صنعت در ایران می‌باشند.

هدف پروژه:

  • انجام امکان‌سنجی‌های فنی و اقتصادی در حوزه تولید ادوات مایکروالکترونیک
  • جمع‌آوری و بررسی اطلاعات تجهیزات مایکروالکترونیک به کار رفته در مبدل‌های الکترونیک‌قدرت در صنایع گوناگون داخل کشور به منظور مشخص شدن جزئیات اوضاع کنونی در داخل کشور و همچنین پیش‌بینی آینده‌ی آن
  • کمک به سرمایه‌گذاران و نهادهای دولتی به منظور اخذ تصمیم‌ها و اقدامات لازم در راستای بهینه‌سازی تولیدات، واردات، صادرات و استفاده از تجهیزات مایکروالکترونیک

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.