معرفی بوت‌کمپ

بوت‌کمپ چلچراغ یک رویداد تخصصی برای تسهیل ارتباط میان کارجویان و کارفرمایان صنعت برق است. مجری برگزاری این بوت‌کمپ شرکت پردیس مکاترونیک شریف (گروه مهندسی Semitech) است. 

رویه بوت‌کمپ

شناسایی و غربالگری کارجویان

مهارت‌افزایی

ارزیابی مهارت‌های فنی و عمومی

معرفی به کارفرما

مدرسین

محمدرضا کدخدائی
فارغ التحصیل رشته مهندسی برق از دانشگاه صنعتی شریف و مدیرعامل گروه semitech
سپهر هاشمیان
فارغ التحصیل رشته مهندسی برق از دانشگاه صنعتی شریف و مدیراجرایی گروه semitech

زمان و محل برگزاری 

آدرس

تهران، ناحيه نوآوري دانشگاه صنعتي شريف

زمان

شروع از 20 مهر 1402