طراحی تجهیزات و ماشین‌آلات صنعتی
_
ما در گروه Semitech، می‌توانیم تجهیزات صنعتی را از هر جنبه‌ای از جمله بدنه، تابلو برق و برد الکترونیکی از صفر تا صد طراحی کنیم. رویکرد جامع ما تضمین می‌کند که تمام نیازها، شرایط، استانداردها و الزامات کارفرما برآورده شده است.
در زیر به بخشی از طراحی‌های انجام‌شده توسط گروه اشاره شده است.
FZL System TDP

✓ مهندسی معکوس سیستم حفاظت و کنترل FZL شرکت بهره‌برداری مترو تهران

✓ ارائه TDP و گزارش عملکردی مربوط به هر کارت

✓ ارئه BOM کامل جهت تهیه قطعات هر کارت

✓ ارائه فایل‌های الکترونیکی جهت ساخت بردهای چاپی

TCU Tester
✓ طراحی الکترونیکی
✓ طراحی مدارچاپی (PCB)
✓ طراحی تابلو برق
✓ طراحی مکانیکی
✓ برنامه‌نویسی PLC
طراحی دستگاه‌های الکترونیکی
_
ما در گروه Semitech، می‌توانیم دستگاه‌های الکترونیکی را از هر جنبه‌ای از جمله بدنه، برد مدار چاپی و… از صفر تا صد طراحی کنیم. رویکرد جامع ما تضمین می‌کند که تمام نیازها، شرایط، استانداردها و الزامات کارفرما برآورده شده است.
گروه Semitech، در زمینه طراحی دستگاه‌های الکترونیکی پروژه‌های ذیل را انجام داده است.
Voltage Controlled Current source (VCCS)
✓ طراحی الکترونیکی
✓ طراحی مدارچاپی (PCB)
Household Power Monitor
✓ طراحی الکترونیکی
✓ برنامه‌نویسی میکروکنترلر
✓ طراحی مدارچاپی (PCB)
✓ طراحی بدنه
BCM Module
✓ طراحی الکترونیکی
✓ طراحی مدارچاپی (PCB)
✓ برنامه‌نویسی میکروکنترلر

مهندسی معکوس

_
مهندسی معکوس مکانیکی و الکترونیکی دستگاه‌های پیچیده و کمیاب از دیگر توانایی‌های گروه semitech می‌باشد.
Flux Gate 200A Current sensor
✓ بدست آوردن مدارالکتریکی
✓ طراحی مدارچاپی (PCB) بر اساس مدار بدست آمده
✓ طراحی فایل 3D بدنه
✓ ارائه گزارش دقیق به همراه TDP به کارفرما