مونتاژ پروگرمر میکروکنترلر


پروگرمر میکروکنترلر موتورلا که برای اولین بار در ایران توسط گروه Semitech، به سفارش شرکت مپنا لکوموتیو مونتاژ و تولید گردید.
کاربرد اصلی این محصول در صنعت حمل و نقل ریلی است.
تاریخ خبر: 19/04/1400

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.