ساخت تجهیزات و ماشین‌آلات صنعتی
_
 تمامی فرآیندهای ساخت تجهیزات و ماشین‌آلات صنعتی با در نظر گرفتن متدهای استاندارد و نیازهای کارفرما صورت می‌گیرد.
نمونه‌ای از ساخت در ذیل ذکر شده است.
hvac1
hvac2
HVAC Inverter 

ساخت بدنه آلمینیومی

تامین قطعات و مواد اولیه
✓ ساخت سلف‌های توان و فرکانس بالا
✓ مونتاژ بردهای الکترونیکی
مونتاژ و سیم‌کشی نهایی
✓ احیاء خازن‌های الکترولیتی بانک خازنی در ولتاژ 450 ولت
کنترل کیفیت
تست عملکرد
IMG_20230105_180508
IMG_20230705_170034_219
IMG_20230706_095654_040
IMG_20230706_095719_283
TCU Tester

ساخت بدنه

تامین قطعات
✓ ساخت تابلو برق
✓ برنامه‌نویسی PLC
کنترل کیفیت
تست عملکرد
ساخت دستگاه‌های الکترونیکی
_
در زمینه ساخت دستگاه‌های الکترونیکی از فناوری‌های نوین و با در نظر گرفتن متدهای استاندارد و نیازهای کارفرما انجام می‌شود.
نمونه‌ای از ساخت در ذیل ذکر شده است.
Voltage Controlled Current source 
(VCCS)
مونتاژ PCB
تامین قطعات
تست عملکرد
Household Power Monitor
ساخت بدنه
مونتاژ PCB
تست عملکرد
BCM Module
✓ مونتاژ PCB
✓ تست عملکرد
✓ تامین قطعات
✓ کنترل کیفیت
Microcontroller Programmer (Motorolla HCO8)
✓ سرهم‌بندی دستگاه
✓ مونتاژ PCB
✓ تامین قطعات
✓ تست عملکرد
✓ کنترل کیفیت