Voltage Controlled Current source (VCCS)

Voltage Controlled Current source (VCCS)

 

تعداد کانال خروجی جریان:    4

دقت جریان خروجی:            %2

محدوده ولتاژ تغذیه ورودی:     12V± الی 18V±

محدوده ولتاژ تغذیه خروجی:   9V± الی 24V±

محدوده ولتاژ مرجع:              10V- ~ 10V+

بهره جریان:                        60mA/V

محدوده جریان خروجی:         300mA±

قابلیت نصب بر روی ریل تابلو برق

توضیحات

این محصول یک منبع جریان ایزوله با دقت بالاست که توسط گروه Semitech طراحی و تولید گردیده است. به کمک این محصول، سازندگان دستگاه‌های حوزه‌ی الکترونیک صنعتی، می‌توانند با استفاده از این منبع جریان، زمان مربوط به طراحی‌های مورد نیاز و همچنین هزینه تامین منبع جریان در محصول نهایی خود را کاهش دهند.

جریان خروجی (Iout) در این محصول، بر اساس مقادیر ولتاژ مبنا (Vref) و ولتاژ ورودی (Vin) با دقت %2 تنظیم می‌گردد تا استفاده‌کنندگان بتوانند تنها به واسطه‌ی تنظیم سیگنال ولتاژ ورودی، به جریان خروجی مورد نیاز خود دست یابند. این دستگاه شامل 4 کانال خروجی جریان مستقل می‌باشد. قابلیت تولید این دستگاه از رنج 50 میلی‌آمپر تا 10 آمپر وجود دارد و می‌توان بسته به مشخصات مورد نیاز کارفرمایان، محصول را سفارشی‌سازی نمود. بدیهیست در فرآیند سفارشی‌سازی این محصول، می‌توان مشخصات دستگاه مانند محدوده جریان خروجی، ایزوله بودن یا نبودن خروجی نسبت به ورودی، دقت جریان خروجی، محدوده ولتاژ ورودی و … را بسته به نیاز کارفرمایان تغییر داد.

جهت سفارش این محصول می‌توانید با گروه Semitech تماس حاصل نمایید