تعمیرات بردهای الکترونیکی و دستگاه‌های صنعتی
_

بخش تعمیرات گروه Semitech شامل سه بخش:

تعمیر بردهای الکترونیکی

تعمیر و بهبود فرآیندهای اتوماسیون صنعتی

تعمیر دستگاه‌های صنعتی

برای اطلاع بیشتر وارد لینک زیر شوید

برخی از خدمات انجام شده

Skynet 70W Industrial power supply

✓ تحویل دستگاه بلافاصله پس از اعلام خرابی

✓ عیب‌یابی در کمتر از 12 ساعت

✓ تهیه قطعات مورد نیاز جهت تعویض

✓ انجام تعمیر و تست عملکرد صحیح الکترونیکی

✓ بازگرداندن برد تعمیر شده کمتر از 72 ساعت

✓ گارانتی 6 ماهه تعمیر

Gas Compressor Control Board

✓ تحویل برد بلافاصله از اعلام خرابی

✓ اجرای فرآیند عیب‌یابی در کمتر از 48 ساعت

✓ تهیه قطعات مورد نیاز

✓ گارانتی 6 ماهه تعمیر

SCHENCK Balancing Machine

✓ حضور در سایت کارفرما جهت بازدید اولیه

✓ انجام فرآیند عیب‌یابی دستگاه

✓ آماده سازی تجهیزات الکترونیکی جهت عیب‌یابی در محل

✓ تشخیص ایرادات به وجود آمده