تعمیرات بردهای الکترونیکی و دستگاه‌های صنعتی
_

بخش تعمیرات گروه Semitech شامل سه بخش:

تعمیر بردهای الکترونیکی

تعمیر و بهبود فرآیندهای اتوماسیون صنعتی

تعمیر دستگاه‌های صنعتی

برای اطلاع بیشتر وارد لینک زیر شوید